ปี 2510 (ค.ศ.1967), …เริ่มต้นจากร้านขายยาเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่า “บางซื่อ” เขตดุสิต ภายใต้ผู้ก่อตั้ง ของคุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันของประชาชน ทั่วไปในย่านนั้น และด้วยความมานะ เพียรพยายามเป็นอย่างที่สุด ดังนั้น 5 ปีต่อมา ได้เริ่ม ต้นนำเข้ายาฉีด ยี่ห้อ BISMUT THOIDOL และยาน้ำเชื่อม จากประเทศฝรั่งเศส และถือว่าเป็น ก้าวแรกของประวัติศาสตร์ของพวกเราสำหรับธุรกิจนำเข้า และถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้นำเข้ายา ฉีดอันดับต้น ยี่ห้อ BISMUT THOIDOL และยาน้ำเชื่อม จากประเทศฝรั่งเศส และถือว่า

In 1967, a small retail drugs store was founded to serve the civils in the area so call Bangsue District by ourlate chairman, Mr.PhaiboolSiripornpitak, and yetit was very well accepted, and with his best effort to move on so five years later he started importing the injection medicine, “BISMUT THOIDOL” and “SYRUP ROBIN” from France and this really was the first page of our history as an importer of which not so many store can do as authorized importer at that time, in order to expand the role and sale of company, he started to import from many different countries i.e.”